Na konci duhy dva kroky vlevo project preview
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image

KONCEPTUÁLNÍ UMĚNÍ A UMĚNÍ AKCE

Performance (a jejich záznamy), projekty v krajině, prostor, zvuk, hra (hra v rámci obrazu i v reálném prostoru), interakce (mezi lidmi i objekty), gesto (řízené, náhodné, určující nebo naopak omezené), čas, zpřítomnění jednoho okamžiku...

Konceptuální umění a umění akce od šedesátých let volně prostupují do klasických uměleckých odvětví, zasahují do tradičních oblastí malířství, sochařství, kresby i fotografie. Nejen že se „akce“ stává častým podnětem vzniku uměleckého díla, ale především se stává samotnou podstatou uměleckého díla – myšlenkového procesu či emocionálního stavu vyjádřeného zcela novými uměleckými prostředky. Principů akční a konceptuální tvorby je nesmírné množství a vzniklé artefakty mají i různorodé ztvárnění, ať už jsou uměleckým dílem samy o sobě, nebo k dotvoření své podoby vyžadují, aby akce byla provedena.

Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image

NA KONCI DUHY DVA KROKY VLEVO

Vydal Aparat. ve spolupráci s Etcetera Auctions a Galerií U Betlémské kaple při příležitosti výstavy Na konci duhy dva kroky vlevo v roce 2019• První vydání.

Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image
Na konci duhy dva kroky vlevo project image