Difficult Ceremony project preview
Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image

DIFFICULT CEREMONY

Katalog výstavy pojmenovaný podle díla Milana Knížáka z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století, dává nahlédnout do oblasti konceptuálních přesahů a autonomních přístupů v kresbě a malbě v Československu v nepříznivé době normalizace a v době těsně následující.

Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image

Autoři tvořili často v rámci skupin i neoficiálních sdružení, mnohdy na protest proti tehdejšímu režimu (Klub konkrétistů, Měkkohlaví, Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Starý psi, Tvrdohlaví, okruh kolem Galerie Behémót atd.). Oproti oficiálně uznávanému umění a jeho zavedeným úzům tedy tehdy vznikala i celá řada experimentálních a novátorských přístupů.

Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image

Konceptuální tendence, které pronikaly do klasické malby a kresby, často ubíraly na estetizaci díla, mnohem důležitější byla podstata zamýšleného sdělení – hledání nové cesty, svobodného vyjádření, autorova vlastního obřadu.

Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image
Difficult Ceremony project image